Otkrivanje oglašivača

Ova je web stranica besplatni mrežni resurs čiji je cilj biti korisna u usporedbi i odabiru odgovarajuće usluge upoznavanja. Ne može i ne pruža informacije o svakoj dostupnoj web stranici za pronalazak partnera ili web stranici za pronalazak.

Operater ove web stranice prima naknade za oglašavanje u različitim oblicima od tvrtki koje pružaju usluge koje se pojavljuju na web mjestu. Takva naknada utječe na mjesto i redoslijed predstavljanja proizvoda ili usluga, kao i na njihovu ocjenu.

Istodobno, imajte na umu da primljena naknada nije jedini čimbenik koji utječe na sadržaj, teme ili postove na web mjestu. Naše ocjene, mišljenja ili nalazi temelje se na analizi različitih kriterija koji također uključuju tržišni udio marke, ugled, stope konverzije i opći interes potrošača.

Uz to, web mjesto također sadrži razne reklamne materijale, uključujući, ali ne ograničavajući se na natpise, video materijale, skočne prozore itd. Ovdje su tekstovi napisani na umjetnički način i mogu sadržavati pretjerivanja u formulacijama.